NUR SYAMIMIE IZZATI BINTI SAZUKI

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: pph_kotabharu@kpdnhep.gov.my
Tel: 097416000