Siti Nurshafikah Binti A Wahab

Pembantu Penguatkuasa
KPDNHEP Kuala Terengganu

Emel: nurshafikah@kpdnhep.gov.my
Tel: 096204700