NIK NAZRIN SHAH BIN NORDIN

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: shah_xy20@yahoo.com
Tel: 097416000