MOHD TAMRIM BIN ABDUL WAHAB

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: tamrim40@gmail.com
Tel: 097416000