SITI NOORSHAKILA BINTI MOHD RAHIMI

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Shah Alam

Emel: shakila@kpdnhep.gov.my
Tel: 0355107426