NAZRATUL MASHITAH BT ABDULLAH

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Grik

Emel: mhbn_gerik@kpdnhep.gov.my
Tel: 057941002