JUNAINAH BINTI ABD KARIM

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Mersing

Emel: mhbn_mersing@kpdnhep.gov.my
Tel: 077981001