Nur Ashikin Bt Ismail

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Tapah

Emel: pph_tapah@kpdnhep.gov.my
Tel: 054010471