SHAIFUL NIZAM BIN MUSA

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Melaka

Emel: mhbn_melaka@kpdnhep.gov.my
Tel: 062345822