Omar bin Muhamed

Ketua Seksyen
KPDNHEP Pulau Pinang

Emel: omarmuhamed@kpdnhep.gov.my
Tel: 042552514