Abdul Karim Bin Abdul Shukor

Penolong Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP Shah Alam

Emel: abdul.karim@kpdnhep.gov.my
Tel: 0355107426