Ab Rahim bin Ahmad

Penolong Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP WP Kuala Lumpur

Emel: ab_rahim@kpdnhep.gov.my
Tel: 0340454602