Sabri Bin A Manaf

Pembantu Penguatkuasa
KPDNHEP Temerloh

Emel: sabri.manaf@kpdnhep.gov.my
Tel: 092901601