Khairyanti Binti Abdul Rahim

Penolong Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP Shah Alam

Emel: khairyanti@kpdnhep.gov.my
Tel: 0355107426