Khalid Bin Abdul Hakim

Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP Kota Kinabalu

Emel: khalidabdhakim@kpdnhep.gov.my
Tel: 088484518