Mohd Shamzuri Bin Enche Hamid

Pembantu Penguatkuasa
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: shamzurihamid@kpdnhep.gov.my
Tel: 097416000