Haidzir Shah Bin Hairudin

Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP Seremban

Emel: haidzirshah@kpdnhep.gov.my
Tel: 066016500