Mohd Shaer Bin Ibrahim

Pembantu Penguatkuasa
KPDNHEP Pasir Mas

Emel: shaer@kpdnhep.gov.my
Tel: 097922600