Mohd Shahar Bin Ariffin

Pembantu Am Pejabat
KPDNHEP Alor Setar

Emel: mohdshahar@kpdnhep.gov.my
Tel: 047001769